čtvrtek 26. února 2015

Text I. - l eden 2015


Včera jsem měl geniální báseň
na jazyku
ale polkl jsem jí
jako ušlechtilý hlen
jenž musel zůstati doma

možná že taková báseň Zen
ránu do témě
a budiž probuzen

Holub si zobákem
načechrává křídla
prostor neprotnut
pole ladem
ruka pokládající kámen
kruhy jež maluje na hladině
uschovány v něm
mlčí

(snad blázen když
sám k sobě mluvíš?
říkáš si a nikdo to neslyší
- stejně by to mu nikdo nerozuměl)

Je těžký zastavit tu mašinu
myšlení co válcuje cestu vpřed
vidět z vlaku nebeskou krajinu
a ona po nikom nic nechce
vidět třepotající se srdíčko
vylétat oknem ven
jak z klece

I děs jako z horroru z očí
čtoucí řádky bankovního výpisu
Neznámé cizí netvé neštěstí
ač se zdá tvá účast slova či čin mysli
takový
mini stěr z toho vnitra
to oddrolí
jako hmyz přilepenej na stavebním kameni
co překáží úmyslu

Není to tak
tvůj prd do noci
a může být i zatajený
drží pohromadě celý vesmír

ale o tom
Sakra
těžko psát
Buddha
snad Wittgenstein ho musel znát
nemluvil o věcech,
o kterých nešlo mluvit
mlčel
a o tom právě píšu

piš

a tím     
snad jen
rozezvučet mříž

sobota 7. února 2015

Umění

Umění

Chystáš se dělat umění?
zanášet do jemných kontur
úmysly představ
a pustit nával krásy ven
pustit psy do prostranství volnosti
nechat se nést
letmým zábleskem:

ledová pláň a jisté stromy
ovzduší křišťálu
sluneční svatozář
plynutí vody pod ledem
a lidé v čepicích
vůně
dřevo v oheň
se měnící
ruce nad ním
ústa mlčící
oči plamínky
zevnitř ven tančí

Chystám se
ale umění
to největší je právě zde

někdy mi leze krkem
hrnec vybublá a přeteče
přesto je to chyba
snažíš-li se vymezit svobodu
poručit řece aby tekla pomaleji
nově zbudovaným řečištěm
jímž teče náš druh
stejně se vrací do původního
neporučíš
aby její hudba nepronikala
až k tobě
když se rozezní

říkáš
obdivuji to umění
obdivuji to světlo
jehož paprsek
je zatajená láska
jestliže je ještě někde totiž Bůh
tak je právě v této všednosti
v těchto bezkřídlých andělech
v těchto očích
v těchto dětech

toto je mé největší umění
vše ostatní bude již druhotné
keramika
malování
řekla
mé nejúžasnější umění
jsou tyto děti
 
 
 


(leden 2015)